LIONS CLUB

Perstorp

Vårt verksamhetsår slutade 30 juni

 

 

TACK 

alla Perstorpsbor, som hjälpte till att göra

den avslutade Påskträdsaktiviteten till en stor framgång.

 

Nettointäkten uppgick till drygt 30.000 kronor,

som oavkortat blir bidrag till behövande

personer och föreningar/organisationer

lokalt i Perstorp och/eller motsvarande

i Sverige och internationellt.