LIONS CLUB

Perstorp

Gamla mynt och sedlar

                     OBS!

 

ICA meddelar att det går bra att lämna gamla mynt och sedlar

i Lions insamlingsbössor vid utgångarna ända fram till den 27 augusti.

 

 

 

Bli medlem du med!

 

Lions tillgodoser behov både lokalt och runt om i världen. Våra 1,35 miljoner medlemmar, som utför samhällsservice i 208 länder och geografiska områden, är olika på många sätt men delar en central tro: Samhället är vad vi gör det till.

 

När du går med i Lions blir du medlem i ett globalt servicenätverk. Så samtidigt som du utför lokal samhällsservice kan du även bidra till Lions frivilliginsatser runtom i världen.