LIONS CLUB

Perstorp

Projekt

När det är större hjälpinsatser fördelat på flera år drivs drivsde ofta i form av projekt. Många gånger samarbetar flera klubbar ihop om ett projekt.

Nedan kan du läsa om aktuella projekt för vår klubb just nu.

Kashumbiliro i nordvästra Tanzania

 

FÖRSTA DELPROJEKTET: VEDSPARANDE SPISAR

 

Maten tillagas över öppen eld i ett separat kök. Grytor och kastruller placeras på tre stenar över de brinnande vedpinnarna och en stark, frän rök fyller snart lokalen. Det går åt mycket ved, som de större barnen får bära hem från markerna, och röken sticker i ögonen på småbarnen och de vuxna.

 

 

Vårt första samarbetsprojekt handlade om att finna ett alternativ med lägre vedåtgång och minskat utsläpp av den farliga röken. En grupp på 12 ungdomar bildades och skickades på utbildning och praktisk träning i en annan del av regionen. Byborna fick information att de kunde beställa murning av en ny vedsparande spis. De behövde bara betala för materialet. Inom 2 år hade de 12 ungdomarna murat 1500 spisar till belåtna familjer. Projektbidrag betalades ut för utbildningen samt för arbetskostnaden till ungdomarna. Allt som allt kostade projektet under 50.000 kronor varav merparten blev till lön för ungdomarna. Några av ungdomarna har efter projektets slut valt att mura spisar i egen regi.

Vår Lions Club var en av sponsorerna till detta delprojekt.

 

COTIC barnhem i Sao Paulo, Brasilien

 

COTIC barnhem för mycket svårt sjuka och handikappade barn och ungdomar drivs på ideella grunder. Barnhemmet har många sponsorer alltifrån stora välkända fotbollsklubbar till engagerade privatpersoner. En tidigare anställd vid Perstorp AB's dotterbolag i Brasilien tipsade om detta projekt och han är fortfarande vår kontaktperson.

 

 

De små patienterna kräver ständig tillsyn, medicinering och vård. Insatserna är mycket personalkrävande och många specialmediciner är mycket kostsamma. Detta gäller även en stor del av livsmedlen för tillagning av specialkost. Flera barn lever med ständigt behov av syrgas.

 

 

Man anstränger sig att erbjuda träning och omväxling i ett för övrigt monotont dagsprogram. De barn som kan sitta uppe får göra det i speciella stolar och man försöker stimulera med enkla lekar.

Vår Lions klubb ger sedan flera år ett verksamhetsbidrag till COTIC.

 

 

 

Händelser i närtid

Inga händelser