LIONS CLUB

Perstorp

LIONS syfte & Etik

Lions Syfte 
* Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
* Att befrämja god samhällsanda
* Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling 0
* Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
* Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
* Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla 
 
Lions Etik
* Fullgör ditt arbete med omsorg
* Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
* Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
* Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad
* Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv
* Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig 
* Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel 
* Fullgör lojalt dina samhällsplikter 
* Hjälp dem som behöver ditt stöd 
* Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm 
* Bygg upp i stället för att riva ner
 
Lions Valspråk: We serve - vi tjäna 
 
Sveriges Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet

Händelser i närtid

Inga händelser

Tips för dig som söker information

De 8 huvudmenyernas innehåll:

Startsidan: Saknar flikar

Information: *Lions historia* Om Lions* Lions stadgar* Klubbens historia*

                      * Klubbfakta* Om vår klubb* Lions syfte & Etik

Aktiviteter: * Utdelade bidrag* Stipendier* Projekt* Genomförda aktiviteter

                   * Kommande aktiviteter* Hjälpverksamhet* Insamlingsaktiviteter

Länkar: * Lions* Hjälparbeten

Bli medlem: Kontaktformulär att fylla i och maila.

Kontakta oss: Formulär med adressuppgifter för ifyllnad.

För medlemmar: Sidan avsedd för medlemmar. Kräver inloggning.

Klubbkalender: Kalendern visar planerade aktiviteter.