LIONS CLUB

Perstorp

LIONS syfte & Etik

Lions Syfte 
* Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk
* Att befrämja god samhällsanda
* Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling 0
* Att förena medlemmarna med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse
* Att vara ett forum för frågor av allmänt intresse utan inblandning av politik och religion
* Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla 
 
Lions Etik
* Fullgör ditt arbete med omsorg
* Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende
* Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar
* Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad
* Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv
* Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig 
* Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel 
* Fullgör lojalt dina samhällsplikter 
* Hjälp dem som behöver ditt stöd 
* Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm 
* Bygg upp i stället för att riva ner
 
Lions Valspråk: We serve - vi tjäna 
 
Sveriges Lions motto: För samhällsansvar och livskvalitet

Händelser i närtid

Inga händelser

 

 

 

Bli medlem du med!

 

Lions tillgodoser behov både lokalt och runt om i världen. Våra 1,35 miljoner medlemmar, som utför samhällsservice i 208 länder och geografiska områden, är olika på många sätt men delar en central tro: Samhället är vad vi gör det till.

 

När du går med i Lions blir du medlem i ett globalt servicenätverk. Så samtidigt som du utför lokal samhällsservice kan du även bidra till Lions frivilliginsatser runtom i världen.