LIONS CLUB

Perstorp

Länkar

Denna kategori innehåller länkar till andra klubbar, distrikts och MD sidor mm.

Denna kategori innehåller länkar till olika projekt och hjälparbeten som LIONS är inblandade i.

Händelser i närtid

Inga händelser

 

 

TACK 

alla Perstorpsbor, som hjälpte till att göra

den avslutade Påskträdsaktiviteten till en stor framgång.

 

Nettointäkten uppgick till drygt 30.000 kronor,

som oavkortat blir bidrag till behövande

personer och föreningar/organisationer

lokalt i Perstorp och/eller motsvarande

i Sverige och internationellt.