LIONS CLUB

Perstorp

Klubbens historia

Historien om Lions Club Perstorp

 

Lions Club i Perstorp (LC Perstorp) bildades vid ett möte den 3 december 1958. Fadderklubb var Lions Club Ystad, som representerades av sin dåvarande president Allan Nilsson. Till president utsågs K-A Hörnsten, till sekreterare Astor Hallgren och till kassör Nils-Åke Andersson.

 

Från starten har LC Perstorp hittills samlat in nästan 4,5 miljoner kronor. För att nämna några av de viktigaste aktiviteterna så är bland dessa den årliga julmarknaden. Klubben har även deltagit i alla Röda-fjäder insamlingar och kom 1989 på andra plats i Sverige avseende insamlade medel per capita.

 

På senare tid har björkar, klädda med fjädrar och med utslagna blad sålts till påsk och bidragit starkt till klubbens inkomster.

 

Insamlade medel har gått till äldre för t.ex. TV-och syrgasapparater och till hjälp för handikappade och andra behövande i kommunen. Varje år sedan 1973 har medlemmar i LC Perstorp firat jul med ensamstående. Flera klubbmedlemmar medverkar i dag i denna mycket uppskattade aktivitet.

 

Ungdomsstipendier har sedan 1970 delats ut till någon, aktiv inom t.ex. idrott, folkdans, scouting eller skytte.

 

Lite mer än hälften av alla insamlade medel har gått till Internationella projekt. Klubben har givet bidrag till många olika naturkatastrofer i världen, till barnhem i Polen, till barn så att de allmänt kan gå i skolan eller till utvecklingsstörda barn i Rumänien. Vidare har bidrag lämnats till svårt sjuka barn i Brasilien och till barn från Tjerbonyl. I Tanzania har bidrag använts för byggande av ugnar och tillverkning av jatrofaolja för lampor, tvål och drivmedel.

 

Kulturellt har LC Perstorp varit arrangörer för adventskonserter i Oderljunga kyrka med bl.a. namn som Rolf Björling, Christer St. Hill, Arja Saijonmaa med Paula af Malmberg, Raymond Björling, Loa Falkman och Tore Skogman.

 

Alla insamlade medel går oavkortat till välgörande ändamål, administrativa kostnader täcks av medlemmarnas årsavgifter.

 

När LC Perstorp fyllde 50 år nedtecknades en fullödig berättelse, som kan läsas här.

 

Händelser i närtid

Inga händelser

 

 

 

Bli medlem du med!

 

Lions tillgodoser behov både lokalt och runt om i världen. Våra 1,35 miljoner medlemmar, som utför samhällsservice i 208 länder och geografiska områden, är olika på många sätt men delar en central tro: Samhället är vad vi gör det till.

 

När du går med i Lions blir du medlem i ett globalt servicenätverk. Så samtidigt som du utför lokal samhällsservice kan du även bidra till Lions frivilliginsatser runtom i världen.