LIONS CLUB

Perstorp

Om vår klubb

Lions Club Perstorp befinner sig i en generationsväxling med nya medlemmar på väg in för att ersätta äldre medlemmar, som lämnat klubben.  Målsättningen är att åter nå ett medlemsantal på 30 medlemmar.

 

Våra insamlingsaktiviteter koncentreras till 3 tillfällen nämligen Julmarknaden första söndagen i Advent, försäljning och utsättande av påskträd samt under en vårhelg försäljning av tulpaner.

 

De insamlade medlen fördelas med ungefär hälften till lokala och nationella hjälpbehov och hälften som bidrag till internationella hjälpinsatser. Hjälpkommittén förbereder och föreslår dessa bidrag under året. Vid större naturkatastrofer, exempelvis jordbävningar, gör vi särskilda insamlingar för att finansiera inköp av tält eller till annan hjälpinsats.

 

Tre kommittéer träffas regelbundet och förbereder olika ärenden, som sedan behandlas på styrelsens månadsmöten. Styrelsen lämnar beslutsunderlag till  klubbmötet en gång i månaden (utom juli och augusti).

 

Klubben har under en period saknat en fast möteslokal efter förändrad verksamhet på Perstorps Hotell men fr o m  våren 2016 hålls våra månadsmöten i Församlingshemmets cafélokal. Att skapa trivsel bland medlemmarna under sammankomsterna har hög prioritet och vi gläds över denna utmärkta lösning.

Händelser i närtid

Inga händelser

 

 

 

Bli medlem du med!

 

Lions tillgodoser behov både lokalt och runt om i världen. Våra 1,35 miljoner medlemmar, som utför samhällsservice i 208 länder och geografiska områden, är olika på många sätt men delar en central tro: Samhället är vad vi gör det till.

 

När du går med i Lions blir du medlem i ett globalt servicenätverk. Så samtidigt som du utför lokal samhällsservice kan du även bidra till Lions frivilliginsatser runtom i världen.