LIONS CLUB

Perstorp

Kommande

På denna sida kan du hitta annonsering inför kommande aktiviteter.

Välj vidare i menyn till vänster för att läsa om de olika aktiviteterna vi har haft eller brukar ha. Du kan här även hitta en sammanställning på de pengar vi betalt ut till olika hjälpverksamheter. Ibland driver vi speciella projekt eller delar ut stipendier och dessa kan du också hitta information om här.

Händelser i närtid

Inga händelser

 

 

TACK 

alla Perstorpsbor, som hjälpte till att göra

den avslutade Påskträdsaktiviteten till en stor framgång.

 

Nettointäkten uppgick till drygt 30.000 kronor,

som oavkortat blir bidrag till behövande

personer och föreningar/organisationer

lokalt i Perstorp och/eller motsvarande

i Sverige och internationellt.