LIONS CLUB tackar för sig

 

 

 Lions Club tackar alla Perstorpsbor,

som under alla år stöttat vår verksamhet på olika sätt,

och som gjort att vi kunnat hjälpa behövande

såväl lokalt, nationellt som internationellt.

 

Efter 62 verksamma år i Perstorp tackar Lions för sig,

då klubben tyvärr kommer att upphöra vid halvårsskiftet